På grund av smittrisk är tills vidare alla föreställningar på Kulturhuset Korpen inställda. Det gäller även filmverksamheten.

 Vi hoppas att kunna genomföra konserterna vid ett senare tillfälle när krisen är över.